czwartek, 24 lutego 2011

ZDANIA PODRZĘDNE dla klasy IIIAB

ZADANIE I dobierz poprawny spójnik

ZADANIE 2 rozsypanka trudna

ZADANIE 3 polącz

ZADANIE 4 Co pasuje?

ZADANIE 5 Polącz zdanie: obwohl= pomimo że (po tym spójniku występuje zdanie poboczne); trotz= pomimo; wegen= z powodu

ZADANIE 6 Dokończ zdania- rozsypanka

ZADANIE 7 Uzupelnij zdania

ZADANIE 8 Wstaw "wenn" lub "als"; "wenn" oznacza czynnosc wielokrotnie powtarzaną w przeszlosci lub wykonywaną w teraźniejszosci; "als" oznacza czynnosc wykonaną jednorazowo w przeszlosci, zdania z "als" wymagają Imperfektu.

ZADANIE 9 Zdania z "ob"- rozsypanka; "ob" oznacza "czy" i występuje tylko w zdaniach podrzędnie zlożonych.

ZADANIE 10 Dobierz odpowiedni spójnik zdania podrzędnego

A OTO NAGRODA DLA WYTRWALYCH!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz