niedziela, 7 listopada 2010

SYSTEM SZKOLNICTWA W NIEMCZECH dla klasy I c

Obiecałam, że podwieszę materiał na pracę w grupach na wtorek. Pamiętajcie, że jedno z zadań będzie dotyczyć połączenia typu szkoły z jego opisem. Jak nazwywają się niemieckie szkoły i dla kogo są przeznaczone?

Grundschule- podstawówka, od 6 do 10 lub 12 roku zycia. Oto przykład berlińskiej podstawówki.

Gymnasium- szkoła srednia 8 lub 9- letnia kończąca się maturą, która uprawnia do podjęcia studiów wyższych. Obejrzyjcie przykład.

Hauptschule- szkoła, która przygotowuje do nauki zawodu. Obejrzycie jedną. Ukończenie szkoły głównej uprawnia do rozpoczęcia nauki w szkole zawodowej (Fachschule), a także w wyższej szkole zawodowej (Fachoberschule). Kończąc szkołę główną, po zdaniu egzaminu (Hauptschulabschluss), uczeń otrzymuje także prawo do zawarcia umowy na wyuczenie praktycznego zawodu.

Realschule- Szkoła realna kończy się po 10 klasie egzaminem Mittleren Reife. Podczas nauki w szkole realnej uczniowie otrzymują poszerzoną wiedzę podstawową ze szczególnym naciskiem na tematykę związaną z gospodarką, techniką i polityką socjalną. Po zdaniu egzaminu (Mittlere Reife) uczeń może podjąć pracę w sektorze administracyjnym lub gospodarczym, bądź też kontynuować naukę w wyższej szkole zawodowej (np. Fachoberschule). Oto jedna ze szkól realnych.

Gesamtschule- szkoła zbiorcza jest formą obejmującą trzy wcześniejsze typy. W szkołach zbiorczych występują więc trzy podstawowe rodzaje szkół jakby pod wspólnym szyldem. O tym, jakie wykształcenie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły, decyduje ilość zdanych egzaminów. Uczeń może uzyskać jedno z trzech rodzajów wykształcenia odpowiadające kolejno wykształceniom po ukończeniu: szkoły głównej, gimnazjum lub szkoły realnej łącznie ze średnią szkołą zawodową. Oto przykład

Na podstawie: www.edu.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz